• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulamin Forum
#1
REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO


I. Postanowienia wstępne:


Cytat:1. Regulamin Forum Dyskusyjnego (https://allaboutit.pl), zwanym w dalszej treści "forum", określa zasady funkcjonowania forum, zasady prowadzenia dyskusji i wymiany poglądów, prawa i obowiązki użytkowników oraz kompetencje administratora i moderatora forum.

2. Rejestracja łączy się z akceptacją niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego zasad.

3. Nie znajomość Regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.

4. Definicje pojęć:

- Administrator - osoba zarządzająca forum dyskusyjnym
- Moderator - osoba zarządzająca merytoryczną stroną forum, odpowiedzialna za utrzymanie porządku w określonej kategorii forum i przestrzeganie niniejszego regulaminu
- Użytkownik - osoba zarejestrowana na forum, zgodnie z treścią i wymogami udostępnionego formularza rejestracyjnego
- Nick - nazwa pod jaką użytkownik forum publikuje swoje wypowiedzi.
- Profil - dane osobowe i indywidualne ustawienia na forum każdego użytkownika
- Sygnatura - tekst, obraz lub gif wyświetlany pod każdym postem.
- Avatar - obrazek wyświetlany przy użytkowniku, który każda zarejestrowana osoba w profilu może ustawić wybierając odowiedni obraz z dysku komputera


II. Prawa i obowiązki użytkowników Forum dyskusyjnego:


Cytat:1. Użytkownicy forum zobowiązani są do przestrzegania norm prawnych i obyczajowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Użytkownicy forum zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego zgodnie z jego treścią i wymogami. Dane osobowe nie są tutaj wymagane, ich podanie jest twoją indywidualną decyzją, przy czym Forum zobowiązuje się do ich nie udostępniania. Nick mogę być dowolnie wybrany, przy zachowaniu postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Użytkownicy forum publikują swoje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator forum nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

4. Użytkownicy mają prawo do zamieszczania tematów w dostępnych działach.

5. Każdy z użytkowników forum ma prawo do udzielania odpowiedzi w istniejących tematach.

6. Zarejestrowani użytkownicy mogą otrzymywać na wskazane konta e-mail bądź w wiadomości prywatnej informacje o odpowiedzi udzielanych na ich posty.

8. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem forum, użytkownik może uzyskać pomoc od moderatora, super moderatora, bądź administratora forum.

9. Zamieszczanie tego samego wątku w kilku kategoriach jest niedozwolone. Wątki należy umieszczać zgodnie z ich treścią, we właściwych kategoriach.

10. Zakładając nowy wątek upewnij się, że nie został założony na forum wątek o podobnej treści, powielając temat założony już wcześniej przez innego użytkownika, narażasz się na jego usunięcie.

11. Nowy wątek powinien składać się z tytułu opisującego problem oraz treści stanowiącej jego rozwinięcie, jako podstawę do dyskusji.

12. Treść wypowiedzi powinna być napisana w poprawnej polszczyźnie, bez błędów językowych. W przypadku rażących błędób Moderator, Super Moderator bądź Administrator mogą edytować dany temat i skorygować powstałe błędy.

13.  Niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów i zwrotów obraźliwych. Surowo zabronione jest umieszczanie treści rasistowskich, erotycznych, pornograficznych bądź takich, które mogą spowodować narażenie innych osób na ujawnienie treści mogących narazić je na . Wszystkie treści i poglądy umieszczane na forum winny zachowywać ogólnie przyjęte zasady kultury i szacunku dla poglądów innych osób.

14. Używanie na forum więcej niż jednego konta przez użytkownika jest zabronione i będzie skutkować zablokowaniem konta oby kont. Wyjątkiem są osoby korzystające z jednego komputera np (brat i siostra), które chcą założyć konta na forum. W takim wypadku należy powiadomić o tym Administratora forum. 

15. Zabrania się używania avatarów wybranych wcześniej przez administratora, moderatorów i innych użytkowników. Jeżeli wystąpi taki przypadek - na prośbę użytkownika, który wybrał emblemat jako pierwszy, należy dokonać zmiany avatarów.

16. Wykorzystywanie forum w celach ogłoszeń i reklamy w jakiejkolwiek formie dla towarów, usług, stron internetowych itp., jest zabronione. Wyjątkiem jest chęć wymiany reklam pomiędzy właścicielami serwisów. W takich wypadku należy skontaktować się z Administratorem Forum.

17. Forum nie służy komentowaniu tekstów. Dodanie na forum wątku będącego komentarzem do tekstu skutkuje jego usunięciem. Tekst może być komentowany przy okazji innego tematu, związanego z tekstem. W takim przypadku należy podać link do danego wątku z informacją o komentarzu tekstu na forum.

III. Modertor Forum:

Cytat:1. Moderator nadzoruje dyskusje prowadzone na forum oraz ich zgodność z regulaminem.

2. Moderator organizuje prace i dyskusje na forum, rozwiązuje problemy użytkowników udzielając im niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania forum. W razie konieczności moderator przenosi tematy do właściwych działów lub je zamyka w razie braku zainteresowania.

3. Moderator może upomnieć użytkownika forum w razie naruszenia przez niego norm wskazanych w niniejszym regulaminie, może również zablokować (ban) czasowo lub na stałe jego konto.

4. Moderator usuwa temat lub post, jeżeli treści wulgarne, stanowi reklamę, naruszenie praw autorskich lub w inny sposób narusza przepisy prawa, dubluje istniejący temat, treść postu jest niezrozumiała.

5. Na wniosek użytkownika moderator może usunąć jego post lub temat, jeżeli pozostali wypowiadający się w danym wątku wyrażą na to zgodę.

6. Moderator dba o poprawność językową wypowiedzi na forum. W przypadku rażących błędów językowych moderator może dokonać korekty wypowiedzi nie zmieniając jej sensu ani stylu.


IV. Super Moderator: 


Cytat:1. Uprawnienia Super Moderatora są takie same jak Moderatora.

2. Super Moderator nazdoruje pracę Moderatorów i w razie naruszenia przez nich regulaminu, może ich zbanować tymczasowo i zgłosić sprawę Administratorowi.


V. Postanowienia końcowe:

Cytat:1. Regulamin i jego zmiany obowiązują od dnia jego uchwalenia.

2. Ustalenie treści regulaminu, jej zmiana należy do kompetencji Administratora strony forum https://allaboutit.pl

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez obowiązku ówcześniejszego informowania o tym użytkowników forum.

3. Wątpliwości i sprawy sporne związane z funkcjonowaniem forum oraz interpretacją regulaminu rozstrzyga Administrator.

4. Brak akceptacji regulaminu bądź zmian jego postanowień jest równoznaczny rezygnacji z uczestnictwa w forum i usunięciem konta użytkownika przez Administratora

5. Do ochrony danych osobowych zarejestrowanych użytkowników forum stosuje się zapisy ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
[Obrazek: lh-adword_qaqphhh.png]


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości